Úvodní strana

Během Třebotovem 2017

Behem Trebotovem

Letní kino se ruší!

Letní kino se z důvodu nepříznivého počasí ruší :-(

 

Kino letni

Objízdná trasa přes Třebotov v září

Na základě povolení Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací bude z důvodu rekonstrukce silnice II/115 - ul. Dobřichovická v Černošicích od ul. V Habřinách směrem na Dobřichovice

od neděle 3.9.2017 do neděle 1.10.2017

odkloněna doprava na objízdnou trasu, která povede obousměrně z Radotína po sil. II/101 ul. Zderazská přes Třebotov

na sil. III/10120 Kuchař – dále po III/10122 Mořina – III/11621 Mořinka na II/116 a II/115 Dobřichovice - Černošice.

Při částečné uzavírce komunikace od 3.9.2017 do 29.9.2017 bude odkloněna tranzitní doprava nad 3,5 t.

Při úplné uzavírce od 30.9.2017 do 1.10.2017 bude vedena po totožné objízdné trase veškerá doprava.

Základní škola a Mateřská škola Třebotov nabízí pracovní místo

Základní škola a Mateřská škola Třebotov nabízí od září 2017 pracovní místo učiteli/učitelce MATEMATIKY, INFORMATIKY, CHEMIE.

Více na www.zstrebotov.cz/homepage/novinky/455-aktualne-hledame

Výzva k šetření vodou

Vážení občané,

vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
V letním období může při špičkových odběrech docházet k situaci, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry, a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Jitka Šůrová
starostka obce

Vesnice roku

Vesnice roku

Strana 1 z 15

Joomla extensions by Siteground Hosting