Úvodní strana

Oznámení o době a místě konání voleb

Email Tisk PDF

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

• do Zastupitelstva Středočeského kraje
• do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Třebotov podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

• v pátek 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v sídle Obecního úřadu Třebotov, Klidná 69, Třebotov pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Třebotov
• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v sídle Hasičské zbrojnice Solopisky, Za Studánkou, Třebotov, část Solopisky pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Solopisky a Kala

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
                       • dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
                       • dne 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Třebotově dne 12. 09. 2016

Ing. Jitka Šůrová
starostka obce Třebotov