Úvodní strana

Bezpečná Praha-západ

Email Tisk PDF

Vážení občané,

Policie ČR Praha venkov - Západ si Vám dovoluje představit nové webové stránky www.bezpecnaprahazapad.cz, které byly vytvořeny na základě spolupráce mezi Policií ČR, městy a obcemi okresu Praha venkov – Západ, městskou a obecní policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS) k vytvoření vzájemné spolupráce k zajištění vlastní bezpečnosti.

- jsme připraveni sdílet s Vámi úspěšné realizace bezpečnostních složek a složek IZS
- jsme připraveni Vás informovat o preventivních dopravně bezpečnostních akcích a opatřeních, včetně aktuálních uzavírek a nehodovosti
- chceme Vás pozvat na prezentaci činností bezpečnostních složek a složek IZS
- chceme Vás informovat o činnosti městských a obecních úřadů (bezpečnostní i kulturní)
- očekáváme Vaše podněty, připomínky a názory k činnostem bezpečnostních složek, složek IZS, městských a obecních úřadů, které mohou přispět k zajištění společného cíle – Bezpečná Praha-západ
Příspěvky na výše uvedených stránkách, lze také sledovat na sociální síti facebook – Bezpečná PRAHA ZÁPAD. V přípravě je také nová aplikace pro Vaše chytré mobilní telefony.