Úvodní strana

Objízdná trasa přes Třebotov v září

Email Tisk PDF

Na základě povolení Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací bude z důvodu rekonstrukce silnice II/115 - ul. Dobřichovická v Černošicích od ul. V Habřinách směrem na Dobřichovice

od neděle 3.9.2017 do neděle 1.10.2017

odkloněna doprava na objízdnou trasu, která povede obousměrně z Radotína po sil. II/101 ul. Zderazská přes Třebotov

na sil. III/10120 Kuchař – dále po III/10122 Mořina – III/11621 Mořinka na II/116 a II/115 Dobřichovice - Černošice.

Při částečné uzavírce komunikace od 3.9.2017 do 29.9.2017 bude odkloněna tranzitní doprava nad 3,5 t.

Při úplné uzavírce od 30.9.2017 do 1.10.2017 bude vedena po totožné objízdné trase veškerá doprava.