SDH Třebotov

Email Tisk PDF

Podle Pamětní knihy obce Třebotova, byl tehdy Sbor dobrovolných hasičů v Třebotově založen v r. 1883. Vzhledem k té skutečnosti, že do roku 1886 nejsou žádné písemné doklady o činnosti sboru, lze tuto dobu považovat jako dobu přípravnou pro následnou činnost od roku 1886.

Tehdy se přihlásilo dvacet občanů. Kdo byl zakládajícím členem, nelze z důvodu výše uvedených, přesně zjistit. V pokladní knize založené v r. 1886 jsou uvedeny příjmy za členské příspěvky. Podle těchto záznamů možno považovat za zakládající členy tyto tehdejší občany:

Václav Skopal, Josef Vošahlík, František Waltr, František Mík, Jan Kovařík, František Roll, Jan Blažek, Antonín Los, Josef Waltr, Václav Marek, Jan Zíma, František Kovařík, Josef Obraz, Václav Blažek, Antonín Pánek, Josef Rozkot, Antonín Mašek, Bohumil Rozkot, Antonín Císařovský a tři občané z Kuchaříka,bjejichž jména nejsou v knize uvedena.

celý text historie naleznete na www.sdhtrebotov.net