Školní koutek

ZŠ - další vývoj

Email Tisk PDF

Pan Mgr. Šperl byl po jednoznačném odmítnutí pedagogickým sborem i rodiči žáků na schůzi, která se k této záležitosti konala 14. 3. 2012 ve škole, požádán, aby se zřekl svého jmenování. Ústně to přislíbil, je nutno vyčkat písemného potvrzení.

 

Volba ředitele ZŠ a MŠ Třebotov

Email Tisk PDF

Dne 9. 3. 2012 byl do funkce ředitele ZŠ a MŠ Třebotov na 6 let jmenován Mgr. Jan Šperl, a to od července 2012.

 

Strana 2 z 2