Realizované projekty - dotace

Email Tisk PDF

plynofikace obce Třebotov – dotace získaná v rámci SFžP

tlaková kanalizace v obci Třebotov – dotace získaná v rámci SFžP

plynofikace v Solopiskách a Kale - dotace získaná v rámci SFžP

Plyn_Solopisky

zastřešení autobusových zastávek v Třebotově a Solopiskách - dotace v rámci Mikroregionu Karlštejnsko

 

Zastavka

pořízení traktoru na sekání trávy -  dotace získaná od MAS Karlštejnsko

 

Traktor