Další postup

Email Tisk PDF

V současné době je plynovod již zkolaudovaný. Bude následovat smlouva s RWE jakožto dodavatelem plynu do potrubí. Tento krok se snažíme co nejvíce zkrátit, protože poté bude teprve propojen třebotovský plynovod se solopiskou větví. Teď je řada na RWE, kteří by měli zaslat návrh smlouvy.