Školní hřiště - veřejná sbírka

Email Tisk PDF

Dnes děti stále více času tráví u počítače či televize. Dokážeme jim nabídnout lepší alternativu? V naší obci opravdu chybí školní sportovní hřiště, kde by děti a mládež měly možnost cvičit  se školou nebo sportovat odpoledne při hezkém počasí.
Proto obec vyhlašuje veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude na nové hřiště využit. Informace k celému projektu: 

 • Své příspěvky můžete zaslat na transparentní účet číslo 7197719001/5500 u Raiffeisenbank, který můžete průběžně sledovat zde http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/
 • Sportovní hřiště bude budováno na rovinatém prostranství v běžných základových poměrech na místě stávající asfaltové plochy,  jedná se o horní asfaltovou plochu (menší hřiště), vzdálenější od budovy ZŠ o velikosti 24 x 14 m.
  Hřiště je navrženo s lajnováním a vybavením pro odbíjenou a košíkovou. Součástí vybavení jsou odnímatelné univerzální sloupky sítě pro volejbal popř. nohejbal se záklopovými víčky, koše pro basketbal, integrované branky a volejbalová síť. Oplocení je tvořeno fošinkovými mantinely výšky 1,0 m a záchytnou sítí do výšky 4m.
  Pro hřiště je navržen sportovní povrch taran ve dvou barvách (zelená a cihlově červená).
  Předpokládaná lhůta realizace - 5 týdnů.
 • Celková cena víceúčelového hřiště (vč. DPH) činí 1.077.468,- Kč.
 • Každý občan (fyzická osoba) i firma (právnická osoba) může uplatnit finanční dar jako odečet ze základu daně, přičemž fyzické i právnické osoby mohou uplatnit výši daru rozdílně:
  1. Fyzické osoby - hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč, nejvýše lze odečíst 10% ze základu daně. (platí pro podnikatele i osoby v zaměstnaneckém poměru)
  2. Právnické osoby - hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně
  Pro tento účel je nutno podepsat darovací smlouvu, kterou si můžete stáhnout zde
 • Projekt, který byl vyhotoven na větší i menší hřiště, je k nahlédnutí zde

Plán nového hřiště

Darovací smlouva na finanční dar