Sportovní hřiště u školy

Email Tisk PDF

 

Obec Třebotov nechala vypracovat kompletní projekt na výstavbu dvou víceúčelových sportovních hřišť za školou (na místě stávajících asfaltových ploch) a opakovaně žádá o dotace a granty na jejich výstavbu, např. u Nadace ČEZ nebo ROP pro Střední Čechy. Po několika zamítnutích vyčlenilo obecní zastupitelstvo v letošním rozpočtu 485 tisíc Kč na výstavbu základní varianty sportovního hřiště. Tato zahrnuje vybudování menšího hřiště o velikosti 24x14 m na místě horní asfaltové plochy. Pro hřiště je navržen sportovní povrch umělá tráva s křemičitým vsypem ve dvou barvách. Součástí hřiště by bylo vybavení pro odbíjenou, volejbal, nohejbal, basketbal (lajnování, odnímatelné univerzální sloupky, integrované branky, koše a sítě). Oplocení by bylo tvořeno fošinkovými mantinely výšky 0,6 m a záchytnou sítí do výšky 4m.

K tomuto záměru zastupitelstva však chybí zhruba 150 tisíc Kč. Proto obec vyhlásila veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude na nové hřiště využit. 

Příspěvky můžete posílat na transparentní účet číslo 7197719001/5500 u Raiffeisenbank.
Aktuální stav transparentního účtu můžete sledovat na stránkách
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/

Prosíme všechny přátele školy a sportu, kteří zamýšlejí poslat příspěvek na sportovní hřiště, aby svoji platbu neodkládali. K základní variantě sportovního hřiště v areálu školy stačí vybrat už „jen“ 90 tisíc Kč J.