Vítání občánků 2016

Email Tisk PDF

V pondělí dne 2. května 2016 se uskutečnilo Vítání občánků poprvé v aule Základní a mateřské školy Třebotov. Důvod byl prostý. Počet miminek, které přijali pozvání na Vítání spolu se svými rodiči, sourozenci, příbuznými a známými byl takový, že bychom se do Obřadní síně Obecního úřadu nevešli. Samotných miminek bylo totiž 18. Zájem rodičů o akci nás nadmíru potěšil. Nejstarší občánek měl již jeden rok a naší nejmladší občance nebyly v době pořádání akce ještě ani dva měsíce. Někteří občánci se dokázali projevit na místě s takovým důrazem, který jasně naznačil, že se v životě rozhodně neztratí. Některá miminka se zájmem pozorovala své starší kamarády při zpěvu a recitaci a některá si jen tak schrupla. Jednoznačně tak naznačili již nyní svůj adekvátní přístup k životu.

Slavnost byla zpestřena, stejně jako vloni, vystoupením dětí ze Základní školy v Třebotově pod vedením paní učitelky Makovcové a Barnové a také dětmi z mateřské školy pod vedením paní učitelky Slavotínkové a Suché. Vystupující děti přivítaly miminka mezi sebe nejen svým krásným zpěvem a recitací, ale navíc jim předaly dárečky, které vlastnoručně vyrobily. Moc všem děkujeme.
Naši malí občánci byli postupně představeni paní starostce Jitce Šůrové, která je oficiálně poté uvítala v obci. Akce se zúčastnila i paní místostaroska Lucie Crlíková, tentokrát v roli maminky čerstvě narozeného miminka, a pan zastupitel Marek Veselý. Po milém projevu paní starostky následovalo předávání dárků a květin a podepisování do pamětní knihy. Všechna miminka se na závěr slavnosti vyfotografovala se svými rodinami.
Závěrem bych chtěla vyjádřit radost, nejen z toho, že je o tuto slavnostní událost velký zájem, ale zejména potěšení z toho, že naše vzkvétající obec stále více láká mladé páry k bydlení a k založení rodiny, což nás nesmírně těší.

Fotogalerie

Vaše matrikářka
Andrea Purnochová