Jak nakládat s bioodpadem

Email Tisk PDF

Co je vhodné ke kompostování a do sběrných nádob na bioodpady ?

Bioodpad z domácností
  - listy a nať ze zeleniny
  - slupky a zbytky ovoce a zeleniny
  - zvadlé květiny, rostliny z květináčů
  - čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
  - skořápky z vajec

 

Bioodpad ze zahrad, z údržby zeleně
  - tráva, listí, seno, plevel
  - zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květin apod.
  - kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo seštěpkované)
  - piliny, dřevěný popel
  - spadané ovoce

Do kompostu ani do sběrných nádob nepatří tekuté zbytky jídel, kosti a maso, uhynulá zvířata, pleny, obvazy, textilie, mikrotenové sáčky, plasty, sklo, kovy, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.

Kam s biologicky rozložitelným odpadem?

MOBILNÍ SVOZ

Mobilní svoz je organizován stejným způsobem jako svoz komunálního odpadu.

Sběrná nádoba na bioodpady - COMPOSTAINER

Nádoby pro sběr bioodpadů – Compostainer CT 240 L a 140 L
- umožňují hygienický sběr a odvoz bioodpadů jednou za týden
- mají uvnitř žebra zabraňující ulpívání odpadu na stěnách
- větrací otvory a vyklápěcí rošt umožňují intenzivní provětrávání bioodpadu
- vlivem odvětrávání vložený odpad ztrácí vlhkost, snižuje se jeho hmotnost a omezuje zápach

Do nádob je ukládán organický odpad ze zahrádek, hlavně tráva a listí nebo rostlinné zbytky z přípravy jídla.
Nejšetrněji se bioodpadu z kuchyně zbavíme přidáním do kompostu. Ne každý však má na zahradě prostor na kompostování a nebo má organického odpadu nadbytek.

Zhodnoťte organický materiál. Bioodpad je surovina.