Tříděný sběr odpadu

Email Tisk PDF
Odpady se prosím snažte roztřídit přímo doma, pozdější třídění není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. mastný papír už není možno zpracovat.
Žádáme Vás – neodkládejte nic mimo nádoby! Pokud jsou nádoby plné, počkejte, až se pravidelným svozem vyprázdní. Firma Rumpold neodklízí odpad odložený mimo nádoby!
 

Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
na rok 2017:
Jarní termín svozu: sobota 20. 5. 2017
Podzimní termín svozu: sobota 14. 10. 2017

 

8:00 – 11:00 Třebotov u Obecního úřadu
11:15 – 12:00 Kala
12:15 –13:30 Solopisky u Hasičské zbrojnice

 
PAPÍR
 
Do modrých nádob můžete vhodit:
Prosím, nevhazujte:
noviny, časopisy, reklamní letáky
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
kancelářský papír
uhlový a voskovaný papír
knihy, sešity
použité pleny a hygienické potřeby
krabice, lepenku, kartón
 
papírové obaly (např. sáčky)
 
 
SKLO
 
Do zelených nádob můžete vhodit:
Prosím, nevhazujte:
lahve od nápojů
keramiku, porcelán
skleněné nádoby
zrcadla
skleněné střepy – tabulové sklo
drátěné sklo, autosklo
 
PLASTY                                                                                                                    .
 
Do žlutých nádob můžete vhodit:
Prosím, nevhazujte:
sešlápnuté PET lahve od nápojů
novodurové trubky
kelímky, sáčky, fólie
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
výrobky a obaly z plastů
 
polystyrén
 
nápojové kartony ve větším množství shromážděné v igelitové tašce