Zastupitelstvo

Email Tisk PDF

Zastupitelstvo

starostka: Ing. Jitka Šůrová

místostarostka: Ing. Lucie Crlíková

Ostatní členové zastupitelstva: Ing. František Brych, Veronika Černá, Zdeněk Chlaň, Marek Jaroušek, Mgr. Tomáš Moucha, Mgr. Alice Rahmanová, Marek Veselý


Termíny zasedání Obecního zastupitelstva v 2. pololetí roku 2017: 31.8., 21.9., 19.10., 23.11., 14.12.