Úvodní strana

Blížící se letní turistická sezóna – informace krajského úřadu

V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů. Vzhledem k tomu, že našim společným cílem je zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy, připravilo Ministerstvo vnitra informační leták shrnující zásady týkající se cestování do zahraničí s dětmi. Uvedený leták je k dispozici zde.

Vodovod a Kanalizace Solopisky - doplňující informace

Oznamujeme, že termín pro předložení Smluv o smlouvě budoucí o připojení k vodovodní síti/kanalizaci (dále jen „Smlouva“) v Solopiskách byl prodloužen do pondělí 11. 4. 2016

Dále zveřejňujeme dodatečné informace k vodovodu a kanalizaci, které vzešly ze schůzky v hasičárně v Solopiskách.

Celý článek...

Znak a vlajka obce vybrány!

Zastupitelé k Vašim názorům přihlédli a na svém druhém jednání v roce 2016 schválili konečnou podobu znaku a vlajky obce. Doufáme, že symboly budou obci přiděleny ještě v letošním roce.

Třebotovznak1b

Třebotovvlajka1-2

 

 

Celý článek...

Voda z Prahy je spuštěna

Vážení spoluobčané,

ve čtvrtek 25.2. byla spuštěna dodávka vody firmou Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a následně proběhl proplach a desinfekce potrubí přivaděče. Byla zprovozněna automatická čerpací stanice, která zajišťuje čerpání vody do vodojemu. Potrubí, které dříve přivádělo třebotovskou vodu do vodojemu, teď naopak vede pitnou vodu z vodojemu do Studeného a zásobuje pitnou vodou Kalu.

V pátek proběhly poslední úpravy a voda začala proudit do vodojemu. V sobotu ráno již bylo vyčerpáno více než 500 m3 pražské vody. To znamená, že v sobotu dopoledne již byla tato voda k dispozici ve všech Vašich vodovodních kohoutcích.

Přijďte se svým miminkem na vítání občánků.

Narodilo se Vám miminko, máte trvalé bydliště v Třebotově a chtěli byste se zúčastnit slavnostní akce Vítání občánků Obce Třebotov?

Obec Třebotov pro Vás a Vaše děti pořádá tuto slavnost v obřadní síni Obecního úřadu jednou ročně v květnu.

Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho děťátka, jako občánka Třebotova, je k dispozici zde ke stažení nebo na matrice obecního úřadu. Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu úřadu. Pozvánku Vám zašleme poštou, zhruba 3 týdny před obřadem.

Srdečně se na vaši návštěvu těšíme.
Jitka Šůrová, starostka
Andrea Purnochová, matrikářka

Strana 5 z 15

Joomla extensions by Siteground Hosting