Úvodní strana

Evidence pálení

Rádi bychom Vás informovali o službě, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od dubna 2009 pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu (www.hzssck.cz). Tato služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava. Využití této služby je možné také při evidenci pálení ohňů u příležitosti pověstných „Čarodějnic“.

Celý článek...

Oprava veřejného osvětleni a rozhlasu Ke Kostelu, Pod Vsí a U Tvrze

Opravu veřejného osvětlení v ulicích Ke Kostelu, Pod Vsí a Ke Tvrzi se podařilo dokončit v mnohem kratším čase, než jsme předpokládali. Proto mám radost, že Vám mohu oznámit, že osvětlení i rozhlas již fungují.

Přeji krásný den

Jitka Šůrová

Ukliďme Česko

Spolek Klouzačka ve spolupráci s OÚ Třebotov zvou občany k účasti na celorepublikové akci UKLIĎME ČESKO. Do úklidu odpadků a černých skládek se můžete zapojit kdykoli v týdnu od 18. do 25. 4. 2015.

Celý článek...

Oprava veřejného osvětleni Ke Kostelu, Pod Vsí a U Tvrze

Vážení občané,

díky pracem na elektrické síti společností ČEZ je nutné provést technické úpravy veřejného osvětlení a rozhlasu v ulicích Ke Kostelu, U Tvrze a části ulic U Rybníka, Pod Vsí a Nad Sady. v části oblasti budou umístěny nové sloupy veřejného osvětlení a nová svítidla, v ulici Pod Vsí budou svítidla po technických úpravách umístěny zpět na původní sloupy. V těchto místech tedy nebude svítit vřejné osvětlení ani fungovat obecní rozhlas. Oprava bude trvat přibližne čtyři týdny.

Děkuji za pochopení

Jitka Šůrová

Rekonstrukce vodovodního řadu pod ulicí Hlavní

Vážení občané, v letošním roce bude Středočeský kraj rekonstruovat krajskou silnici II. třídy, která prochází Třebotovem (Hlavní ulice). Silnice bude rekonstruována od křižovatky s Chotečskou směrem na Radotín až ke křižovatce na Kosoř. To považuji za velmi dobrou zprávu, protože silnice, jako mnoho jiných, je ve špatném stavu.

Díky této akci naše obecní zastupitelstvo rozhodlo, že obec provede rekonstrukci hlavního vodovodního řadu pod touto silnicí, aby v budoucnu nedocházelo k rozkopání nové silnice. V těchto dnech oslovujeme majitele vodovodních přípojek, kterých se rekonstrukce týká a jejichž přípojky je nezbytné také vyměnit. V následujících pěti letech po opravě silnice nebude možné do povrchu vozovky žádným způsobem zasahovat a proto je nezbytné mít přípojky v bezvadném stavu.

Na realizace této akce máme vzhedem k její velikosti velmi málo času. Prosím tedy všechny oslovené majitele o maximální vstřícnost, aby výměna řadu mohla proběhnout včas.

Vzhledem k tomu, že nás díky této akci čeká několik měsíců rozkopaná Hlavní silnice, prosím všechny občany o trpělivost. Po nové silnici se nám bude lépe jezdit, zlepší se vzhled obce a dojde i ke zlepšení kvailty vody. Za to už nějaký čas zhoršeného průjezdu obcí stojí.

Děkuji za pochopení a přeji Vám krásné jarní dny

Jitka Šůrová

 

Třebotovský KnihoSklípek

Přijďte navštívit náš nový třebotovský KnihoSklípek!

Co to je?

Celý článek...

Strana 10 z 14

Joomla extensions by Siteground Hosting