Úvodní strana

Omezení spotřeby vody

Vážení občané,

 vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

V tomto období může dojít k situaci, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

 Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Jitka Šůrová

Omezení dopravy v Třebotově v průběhu léta 2015

22. června bude zahájena celková výměna vodovodního řadu v ulici Hlavní v Třebotově. Výměnu bude provádět firma VPK Suchý s.r.o. a bude trvat 1 až 2 měsíce. Z toho důvodu bude v Třebotově na Hlavní ulici omezena doprava. Třebotov bude průjezdný, doprava bude řízena pomocí semaforů. Během prací budou přesouvány autobusové zastávky tak, aby nebyl narušen jejich provoz.

Celý článek...

Získání dotace na obnovu dětského hřiště v Třebotově

S radostí vám oznamujeme, že obec získala přislíbenu dotaci na obnovu dětského hřiště od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Všem, kteří se zapojili do ankety o jeho nové podobě, moc děkujeme a jsme rádi, že tímto k získání dotace přispěli :) MMR se bude na obnově podílet částkou cca 360 tis. Kč, obec do projektu vloží zbývajících cca 155 tis. Kč. Moc se těšíme, že stávající chátrající prvky budou vyměněny za nové akátové. V nejbližší době bude provedeno výběrové řízení na dodavatele realizace projektu.

Sběrová akce na základní škole

Děti z naší základní školy opět sbírají starý papír, plastová víčka a hliník. Pokud máte doma některé z těchto odpadových surovin, přineste je prosím do školy k hornímu vchodu pod stříšku. Papír nemusí být tříděný, jen nějak svázaný, aby mohl být uskladněn do sklepa. Sběr papíru proběhne od 15. do 24. června 2015.

Celý článek...

Pachatel násilných činů u Vonoklas byl dopaden

Policie sdělila, že pachatel násilných trestných činů v blízkosti obce Vonoklasy byl dopaden. Probíhá ještě důkazní řízení, ale k činům se již přiznal.

Celý článek...

Strana 10 z 15

Joomla extensions by Siteground Hosting