Úvodní strana

Upřesňující informace k průjezdu obcí v době uzavírky.

Oznamujeme občanům, že pro umožnění průjezdu Třebotovem budou po dobu rekonstrukce ulice Hlavní  změněny jednosměrky u kostela (ulice Pod Vsí ) a u tvrze (ulice U Tvrze) na obousměrný provoz.  V centru obce U Louže bude možné přejet Hlavní ulici z jedné strany obce na druhou i v průběhu dne. Tímto bude umožněn příjezd automobily do všech částí obce. Ulice Hlavní bude pro rezidenty, zásobování a svoz odpadů průjezdná od 18h do 7h ráno.Informace budou dále upřesňovány.

Dopravní opatření a objízdné trasy po dobu uzavírky ulice Hlavní v Třebotově

prace

 

Dobrý den, zveřejňujeme další informace o plánované uzavírce ulice Hlavní.

Připomínám informace z předchozího článku: uzávěra bude od 11.8.2015. Prvních 10 dnů bude uzavřena od Žabky ke křižovatce se Zálesím. Budou jezdit autobusy od Zálesí na Radotín a od křižovatky s Chotečskou na Černošice. Spoje jsou plánovány tak, aby navazovaly na vlakové spojení do Prahy.

Druhých 1O dnů bude uzávěra od Žabky až do cca poloviny cesty na Radotín. V té době bude příjezd od obce pouze od Černošic/Chotče. Nebude možné příjezd od Radotína a to ani pro autobus. V té době bude jezdit autobud pouze od křižovatky s Chotečskou směr Černošice a Zličín.

Povolení vjezdu pro rezidenty a úpravy značení v rámci místních komunikací v Třebotově jsou v jednání. A jakmile budeme mít přesnou informaci, okamžitě Vám ji předáme. Průjezd sanitních a hasičských vozů bude během celé akce zajištěn. Během zítřejšího dne budou na webu obce pravděpodobně zveřejněny jízdní řády autobusů během uzávěry.

V příloze tohoto článku zveřejňujeme plán objízdných tras po dobu uzavírky ulice Hlavní v Třebotově.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jitka Šůrová

Dopravní opatření a objízdné trasy po dobu uzavírky ulice Hlavní v Třebotově - PDF dokument (8,9 Mb)

Uzávěra ulice Hlavní od 10.8.

Vážení spoluobčané,

od 11. srpna Správa a údržba silnic středočeského kraje zahájí rekonstrukci Hlavní ulice v Třebotově. Neznám ještě přesné podrobnosti, přesto Vás informuji už teď, abychom se na uzavření silnice mohli všichni připravit.

Prvních 10 dnů nás čeká kompletní uzávěra Hlavní ulice přibližně od prodejny Žabka ke křižovatce se Zálesím. Příjezd od Radotína bude možný do ulice V Zálesí a doprava do ulice K Budeňáku a K Březinkám. Ze Zálesí také bude jezdit autobus ve směru Radotín. Příjezd od Černošic/Chotče bude možný ke křižovatce s ulicí Ke Kostelu a odtamtud do dalších částí Třebotova. Od křižovatky s Chotečskou budou jezdit autobusy ve směru Choteč a Černošice. Spoje budou řešeny tak, aby v Černošicích navazovaly na vlakové spojení do Prahy.

Druhých 10 dnů bude uzávěra přibližně od prodejny Žabka až do cca poloviny cesty na Radotín. V té době tedy nebude možné příjezd od Radotína. Objízdná trasa povede přes Černošice. Tam také pojedou všechny autobusové spoje a to opět z dočasné zastávky u křižovatky s Chotečskou.

Jakmile budu mít podrobnější informace o objízdných trasách a dopravních omezeních, stejně jako informace o autobusových spojích budu Vás informovat. Vzhledem k tomu, že se blíží konec prázdnin a cílem je stihnout celou akci před začátkem školního roku, prosím Vás o maximální toleranci a vstřícnost během stavby, aby vše mohlo proběhnout co nejlépe a nejrychleji.

Sledujte prosím další zprávy na webu obce.

Krásné letní dny

Jitka Šůrová

VÝSTRAHA - nebezpeční požárů

Milí občané,

hejtman Středočeského kraje dnes vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze).

Odkaz na opatření uvedené na webových stránkách Středočeského kraje najdete zde:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-hejtman-milos-petera-vyhlasil-zakaz-rozdelavani-ohnu?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

V okolí Třebotova došlo včera v podvečerních hodinách ke dvěma požárům. U lesního požáru poblíž Vonklas zasahovalo několik hasičských jednotek až do dnešního odpoledne. Je možné, že tento požár způsobil nedopalek cigarety. Dbejte tedy prosím zvýšené bezpečnosti.

Jitka Šůrová

Náš region - Třebotov pro každého něco

Třebotov – Nedávno jeden luxusní časopis s „lesklými deskami“ označil Třebotov za „trochu omšelou obec poblíž Černošic“. Co na to říci? Já to tedy vidím jinak! - Více se dočtěte v příloze.

Omezení spotřeby vody

Vážení občané,

 vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

V tomto období může dojít k situaci, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

 Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Jitka Šůrová

Strana 10 z 16

Joomla extensions by Siteground Hosting